Κρέας από πλάτη Στρουθοκαμ.ποιότητας Α
Συνταγή με το συγκεκριμένο προϊόν
Τεμάχια ανά κιβώτιο: 10
Βάρος: 500-600 γρ.